Vestkystparken

FortøyningsbøyePopulære uthavner for båtfolk og kajakkpadlere

Friluftsrådene på Vestlandet tilbyr et utall større og mindre uthavner og fortøyningsplasser langs vestlandskysten. Noen har høy grad av tilrettelegging med kaier, toalett, teltplasser og tilgang til kyststier. Andre er mer urørte, kun tilrettelagt med fortøyningsbolter.

Her er det mye å velge i, fra beskyttede bukter ut mot storhavet til poller og holmer i Vestlandets mangfoldige fjordsystem. De mest populære uthavnene i Vestkystparken finner du i kartdelen.

 

 

 

Eksempler på populære uthavner i Vestkystparken er:

Eigerøy, Skadbergvågen og Gyrahavn ved Egersund.

Lindøy, Tingholmen, Rossøya, Sauøya, Børøyholmane og Sjøbuholsvågen i Ryfylke.

Ognahamn, Austerøya, Hamnarholmen, Romsa, Taraldsøya og Lyklesøya - i Sunnhordland.

Ånuglo, Horgo, Oksebåsen, Lysevågen, Løno, Barmane, Tyssøy, Skorpo i Os og Skorpo i Askøy, Kollevåg, Store Børøy, Langøy, Skageneset, Kvalvågnes og Sauøy - rundt Bergen og i Nordhordland.

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) har lagt ut fortøyningsbøyer i uthavnene Uttoska, Skår, Nordre Navøvågen, Sveholmen, Skorpo på Askøy, Børilden, Håøy, Lysøen, Langøy, Folavika og Kalsundholmen.

Utplassering av fortøyningsbøyer er et samarbeidsprosjekt mellom Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Bøyene er et tilbud til alle fritidsbåter opp til 10 tonn. Du kan ligge i bøyen i inntil 1 døgn. KNBF har laget et eget bøyekart som viser plassering av bøyene.

Kontakt oss | Vestkystparken er "Vestlandets skjærgårdspark"| © Bergen og Omland Friluftsråd - sist oppdatert 21.06.2017